Goda Gastronomiska Måltids-Vänner!

Årsavgiften är 400 kr för enskild medlem, 600 kr för två på samma adress, för 2020.
Medlemsbladet avses utkomma tre gånger om året  till samtliga medlemmar. All aktuell information däremellan kommer att finnas på vår hemsida. De medlemmar som saknar tillgång till dator får ett enklare pappersutskick. Men snabbast och enklast får man information på hemsidan. Besök vår fina hemsida ofta, för att se vad GMV erbjuder, vad som har hänt sen sist och vad som kan finnas av nya förslag till olika förmåner eller plötsliga arrangemang.

GMV gläds åt ökat medlemsantal och hoppas få se många medlemmar på våra olika arrangemang som bjuder på glada möten och ny kunskap. Gå till sidan Aktiviteter för att
se allt som erbjuds! Alla med e-post kan gå till vår hemsida akademierna.se och klicka på Vännernas logotype för detaljer om arrangemangen, och för ny information om annat intressant för medlemmarna. De som saknar e-post får information från kansliet.

Anmälan görs under respektive aktiviteter på nätet. Anmälan är giltig först när avgiften har kommit till kansliet. Som vanligt är det begränsat antal platser för varje aktivitet. Inkommen betalning behövs för att turordningen ska gälla. Gäster kan tas med till en högre kostnad, men ordinarie medlemmar har företräde.

Kom ihåg att medlemsavgiften ska vara betald för att alla förmåner ska få åtnjutas. Den gyllene medlemsnålen ingår liksom Gastronomisk Kalender som utges i november. Medlemmar med tillgång till dator har stor nytta av att uppge e-postadress obs korrekt, annars når inte meddelanden fram för snabb information om nyheter.

Alla medlemmar har fått sin fina medlemsnål. En ny nål kan köpas för 40 kr, endast av medlem förstås! Nålen för GMV:s medlemmar ges alltså till alla som har betalat sin årsavgift. Vårt märke bygger på Måltidsakademiens unikt eleganta måltidskrona och har i sin helhet ett tillagt monogram skapat unikt för Vännerna.

Ett medlemskort finns för alla som betalat sin medlemsavgift för innevarande år. Då gäller medlemskortet för olika förmåner.

Som den goda förening vi är har medlemmarna flera fina förmåner i sitt medlemskap. Medlemmarna har 10 procents rabatt på Chokladfabrikens ljuvliga praliner, desserter och bakverk. Visa medlemskortet vid köp av dessa godsaker hos Chokladfabriken Renstiernas Gata 12, St Eriksplan 2, Regeringsgatan 58.
Saxå Bruk är en sann vän till GMV och ger oss 10 % rabatt, på övernattningar i det fina Saxå Bruk.