BLI MEDLEM

30 år i gastronomins tjänst

Information från kansliet
Lördagsprovningar på Vinkällaren Grappe
Det officiella namnet är långt och tungvrickande – Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner – med de kallar sig helt enkelt bara för Vännerna, några hundra...

Ordföranden har ordet

Hösten 2019
Christina Möller
Gastronomiska Måltidsvänner! Det lackar mot jul och verksamhetsåret 2019 går mot sitt slut. Det är dags att framföra det varmaste tack till alla medlemmar som...

Medlemsförmåner

Information om medlemskapet
ÅRETS MÅLTIDSLITTERATUR
Årets MåltidslitteraturGuiden som innehåller beskrivningar av de flesta svenska böcker om mat, vin, måltid och angränsande ämnen finns i år enbart på nätet. Gå in...

Vilka vi är?

Om föreningen

Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner gick sammanVåren 2006 fattade de båda vänföreningarna beslut om ett samgående på grund av de båda föreningarna mycket likartade verksamheter och att stödja respektive akademi som i sin tur båda ägnar sig åt gastronomi och måltidskultur i vid mening. Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner är en livlig och blomstrande...