TASTE magazine Nr 2, 2023

Andra nummer, april 2023
Alltid lika glad. Hade nöjet att för drygt 20 år sedan arbeta i ett av planetens något varmare länder. På vintern var det varmt med...

Ordföranden har ordet

Gott Matår 2024
Bästa Gastronomiska Vänner! Välkommen till vårens aktiviteter med Vännerna. Vi planerar att under vinter/våren  erbjuda en rad intressanta och välsmakande möten. Västerbottensveckorna på Grand Hotell....

30 år i gastronomins tjänst

Information från kansliet
Det officiella namnet är långt och tungvrickande – Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner – med de kallar sig helt enkelt bara för Vännerna, några hundra...

Vilka vi är?

Om föreningen

Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner gick sammanVåren 2006 fattade de båda vänföreningarna beslut om ett samgående på grund av de båda föreningarna mycket likartade verksamheter och att stödja respektive akademi som i sin tur båda ägnar sig åt gastronomi och måltidskultur i vid mening. Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner är en livlig och blomstrande...