Gastronomiska Akademien och Måltidsakademiens Vänner

Om föreningen

Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner gick samman
Våren 2006 fattade de båda vänföreningarna beslut om ett samgående på grund av de båda föreningarna mycket likartade verksamheter och att stödja respektive akademi som i sin tur båda ägnar sig åt gastronomi och måltidskultur i vid mening.

Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner är en livlig och blomstrande ideell förening med inriktning på gastronomi, måltidskultur och kunskap om mat och dryck.

Våra två ”huvudpersoner” är Gastronomiska Akademien (kulturinriktad) och Måltidsakademien (fokus på forskning)som vi möter vid olika tillfällen för utbyte av förnuftiga och glädjande tankar om gastronomi och måltidskultur. Men framförallt har medlemmarna i den gemensamma föreningen till de två Akademierna en lång rad unika möten av varierande slag-alla med tonvikt på den goda och givande måltiden, vi möts på Riddarhuset och Vinkällaren Grappe, hos lokala matproducenter och på ambassader, i Grythyttan och på lyxrestauranger lika gärna som på kvarterskrogen. Vi har medlemmar över hela landet. Alla medlemmar har tillgång till våra möten och de förmåner som erbjuds: matlagningskurser, resor inom och utom landet och möjlighet att delta i seminarier och andra kunskapsevenemang.

Vänföreningen ska

  •  stödja de båda akademiernas verksamhet på lika villkor
  •  medverka till utdelning av belöningar
  •  ge ut eller bidra till utgivning av skrifter kring måltiden
  • i övrigt ge bidrag till projekt inom forskning och utbildning med anknytning till måltidens kultur
  • samla medlemmarna till kunskapsgivande och angenäma sammankomster inom ramen för ämnena gastronomi och måltidskultur