Vännernas årsmöte

Bästa gastronomiska vänner!

Den 8 september hade Vännerna ett historiskt årsmöte på den digitala plattformen Starleaf. Styrelsens presidium var samlade på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien där sändningen utgick ifrån.

23 Vänner var anslutna till mötet.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen inkl. den ekonomiska redovisningen.

Revisorerna föreslog årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2019. Årsmötet biföll revisorernas förslag.

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 400 kr/person och 600 kr för medlemmar med samma adress. Årsmötet godkände förslaget.

Styrelsen omvaldes med acklamation. Ordföranden Christina Möller fick förtroendet att leda verksamheten ytterligare två år.

Styrelsens sammansättning för 2020:
Christina Möller, ordförande
Jan Sterner, vice ordförande
Barbro Henning, sekreterare
Ella Nilsson, ledamot
Ingela Stenson, ledamot
Carl Jan Granqvist, ledamot repr. Måltidsakademien
Charlotte Birnbaum, ledamot repr. Gastronomiska Akademien
Fredrik Rumenius, suppleant

Till revisorer valdes:
Rutger Leander, Ulf Tidbeck, Björn Danielsson (suppleant)

Valberedningen fick fortsatt förtroende:
Lars Gustafsson (sammankallande), Cecilia Ribbing, Annika Magnusson, Gunnela Ståhle (suppleant)

Årsmötet kunde tyvärr inte avslutas som vi brukar med en välsmakande middag. Vi ser fram emot ny tider med fysiska möten och mycket god mat och dryck.

Ordföranden tackade för förtroendet att leda föreningen och är övertygad att styrelsen med stor kraft kommer tillbaka med roliga, lärorika och unika program, allt för våra medlemmars bästa.