Gastronomisk Kalender 2023

28
nov

Datum och tid

2022-11-28 kl. 14:00

Plats

Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, Stockholm
Pris: 210 kr/person, gäst 260 kr

MÅNDAG DEN 28 november

Vännerna hälsas välkomna till presentation av 2023 års Gastronomisk Kalender

Årets tema Med konsten till bords ger onekligen redaktionskommittén betydande svängrum att finna intressanta illustrationer till vårt övergripande tema som bekräftar att gastronomin är en konstart. Konst – ordet härstammar ju av ”att kunna” och sådan kunnighet utmärker onekligen årets skribenter. Som vanligt finns här bidrag av mera akademisk karaktär med vetenskapliga referenser, varvade med personliga reflexioner och detta år med ett betydande poetiskt inslag.

Vi gläds att inför varje ny Kalender med redaktionskommitténs hjälp notera, att det alltid går att uppbringa villiga och entusiastiska skribenter. Fantasin och idérikedomen är det sannerligen ingen brist på, och därmed går den unika Kalendern in i sitt 63:e år av oavbruten publicering – ett svårslaget rekord.

Att detta sedan sammanfaller med det faktum att Stockholm år 2023 har utnämnts till Europas gastronomiska huvudstad gör inte saken mindre spännande.

Med kalendern i den ena handen och almanackan i den andra blir det nu möjligt att under år 2023 boka in gastronomiska fröjder – allt ifrån måltidsupplevelser i tryck till landskapsrätter i krogmiljö.

Det är uppenbart att 2023 blir ett riktigt gott år!

Charlotte Birnbaum           Stephan Rössner

Utöver detta axplock medverkar ett flertal andra kända matprofiler från hela riket för att belysa den gastronomiska konstartens betydelse för vårt välbefinnande.

Dela med dina vänner