Ordföranden har ordet

Bästa Gastronomiska Vänner!

I midsommartid vill styrelsen sända en hälsning!

Vårens planerade aktiviteter fick av kända skäl ställas in. Höstens första möte är vårt framflyttade årsmöte. Vi kommer att ha mötet tisdag den 8 september kl. 17.00 på den digitala plattformen ZOOM.

Kallese, årsmöteshandlingar kommer att utsändas stadgeenligt innan mötet och en länk till mötet kommer att sändas ut till medlemmarna som har e-postadress.

Vi hoppas att Ni vill deltaga trots att vi inte kan träffas fysiskt ännu. 

Vi har ett program som kommer att presenteras i slutet av augusti. Då hoppas vi kunna ordna fysiska träffat som vanligt men ingen vet ännu hur det går, därför får vi avvakta till slutet av augusti.

Tills dess, en härlig sommar önskar vi Er alla. Var rädda om Er!

Styrelsen i Vännerna

Christina Möller

Ordförande
e-postadress: moller.christina43@gmail.com