Ella Nilsson

BEFATTNING:

Ledamot

KONTAKTINFO:

070 244 42 21

Ella Nilsson

BIOGRAFI:

Ella är född i Storuman och engagerade sig tidigt för lokalproducerade råvaror. Hon arbetade länge som hemkonsulent hos Västerbottens läns hushållningssällskap och blev sedemera VD för Svensk Köttinformation. För en bredare allmänhet är Ella känd som TV-kock i Café Umeå och hon har även haft en egen tv-serie, Maträtt med Ella. Hon har medverkat i flertalet böcker kring mat- och kulturhistoria och är numera utnämnd hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid @umeauniversitet