Jan Sterner

Jan Sterner

BEFATTNING:

Vice ordförande

KONTAKTINFO:

070 592 64 94

Jan Sterner

BIOGRAFI:

Förläggare, ekonomijournalist.