Hösten 2019

Christina Möller

Ordföranden har ordet

Bästa Gastronomiska Vänner! I midsommartid vill styrelsen sända en hälsning! Vårens planerade aktiviteter fick av kända skäl ställas in. Höstens första möte är vårt framflyttade årsmöte. Vi kommer att ha mötet tisdag den 8 september kl. 17.00 på den digitala plattformen ZOOM. Kallese, årsmöteshandlingar kommer …

Läs merOrdföranden har ordet